I biblioteket i Lappträsk firas år 2017 Alla kulturers bibliotek –temaår, vars syfte är att introducera olika kulturer, dela information och berättelser samt öka kontakten mellan människor och gemenskap. Det gemensamma projektet mellan biblioteket i Lappträsk och Hela Byns Arbetsrum finansieras av Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Projektet består av fyra kulturveckor, där varje vecka har sitt eget kulturtema. Varje vecka planeras och förverkligas tillsammans med lokala representanter från landet eller kulturen. Under Kulturveckorna deltar skolelever i arbetsverkstäder, reserummet är öppet i biblioteket och varje kulturvecka kulminerar i en kulturkväll, där vi får information, får höra historier och smakar på traditionella lokala delikatesser.

Kulturveckornas teman är Ryssland och Udmurtia, Frankrike, Skottland samt den egna hembygden, Lappträsk.